அன்பருடன் அதிகாலைத்துளிகள் - RVA Daily Prayer to God

எங்களை ஆண்டு, நல்வழி நடத்த வல்ல அரசர்க்கெல்லாம் அரசர் ஆகிய இறைவா! இந்நாளில், பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகளோடு, உ ம் அருள் ஆசீர் வேண்டி, உம் திருமுன் நிற்கிறோம். உம்மை உறுதியாகப் பற்றிக்கொண்ட எங்களுக்காக நீர் அதிசயங்களையும், அற்புதங்களையும் செய்யவல்லவர்,எம் வாழ்வை மாற்ற வல்லவர் என்ற நம்பிக்கையோடு, இப்புதிய நாளில் உம்மோடு கூட இணைந்து, பயணம் செய்ய விரும்புகிறோம். 

எங்களைக் கரம்பற்றி  வழி நடத்தி, எங்களுக்கு முன் சென்று, அனைத்து தடைகளையும் தகர்த்தெறியும். நீதியின் சூரியனனாக, எங்கள் மத்தியில் எழுந்து, பிரகாசித்து தீமையானவற்றை சுட்டெரித்து, ஒளிமயமான வாழ்வை எங்களுக்கு அளித்தருளும். 

அழிவின் குழியிலிருந்தும், சேறு நிறைந்த  பள்ளத்தாக்கின்றும், உமது வல்லமையானகரம் நீட்டி, எங்களைத் தூக்கி எடுத்து, உயர்ந்த, உன்னதமான, மகிழ்ச்சியான, அமைதியான கற்பாறை போன்ற இடத்தில், எங்களை காலூன்றி நிற்க செய்யும். 

வானத்தின் பலகணிகளைத் திறந்து அபரிவிதமான ஆசீர்வாதங்களாளும், ஐஸ்வரியங்களாளும் எங்களை மிகுதியாக நிரப்பும். வறண்ட நிலம் தவிப்பது போல தவிக்கும் எம்மை கண்ணோக்கி பார்த்து, எங்களுக்கு அருள் புரியும். வளமும், செழிப்பும் நிறைந்து எங்கள் வாழ்வு மலர, மாற்றங்களையும், முன்னேற்றங்களையும் நாங்கள் காணச் செய்ய, உம்மை பிரார்த்திக்கிறோம். நீங்கள் சிறப்பாக செயல்பட வாழ்த்துகிறோம். இந்த  நாள் இனிய நாளாக அமைவதாக.

Add new comment

2 + 2 =