கிறிஸ்து பிறப்பில் அன்னை மரியாவின் மனநிலை

கிறிஸ்து பிறப்பில் அன்னை மரியாவின் மனநிலை

அன்னை மரியாள் கிறிஸ்து பிறப்பிற்காக எவ்வாறு தயாரித்தார்.

மீட்பின் திட்டத்தில் அவரின் பங்கு.

அதை நிறைவேற்ற அவர் எவ்வாறு துன்பங்கள் அனுபவித்தார்.

அருள்பணி. ரிச்சி வின்சென்ட்.
 

Add new comment

1 + 14 =

Please wait while the page is loading