எளியவர்களில் பிறந்திருக்கும் இயேசுவைக் காண...

எளியவர்களில் பிறந்திருக்கும் இயேசுவைக் காண...

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு ஏழைகளையும் எளியவர்களையும் மையப்படுத்தியது.

அவர்களுக்குதான் பிறப்பின் மபெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது.

எனவே ஏழைகளுடன் பகிர்ந்து கிறிஸ்து பிறப்பானது கொண்டாடப்படவேண்டும்.

அருள்பணி. ரிச்சி வின்சென்ட்.
 

Add new comment

4 + 1 =

Please wait while the page is loading