அகதியாக பிறக்கும் இயேசு கிறிஸ்து

அகதியாக பிறக்கும் இயேசு கிறிஸ்து

இன்றைய காலக்கட்டத்தில் வடகிழக்குப் பகுதியில் வாழும் மக்கள் போராட்டத்தின் நடுவில் கிறிஸ்து பிறப்பினை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார்கள்.

கிறிஸ்து பிறப்புப் பற்றிய பார்வை.

அருள்பணி. ரிச்சி வின்சென்ட்
 

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading