இளையோர் சிறப்பு: மூத்தோருடன் உரையாடும் இளைஞர்கள்

இளையோர் சிறப்பு: மூத்தோருடன் உரையாடும் இளைஞர்கள்

The theme for the month of January: Young people have to spend quality time with the elders in the family and surrounding. That would give them a glimpse of life of wisdom and knowledge.

ஜனவரி மாதத்திற்கான தமிழக ஆயர்பேரவையின் இளையோர் பணிக்குழுவின் சிந்தனை: மூத்தோருடன் உரையாடும் இளைஞர்கள். நாம் பல்வேறு முதியோர் இல்லங்களுக்குச் சென்று உணவு பகிரவும், நேரம் செலவழிக்க விரும்பும் இக்காலக்கட்டத்தில், நாம் நம்மோடு இருக்கும் முதியோருடன் சரியான நேரம் செலவழித்து, அவர்களின் ஞானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறோமா?

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading