இளையோர் சிறப்பு: முழு ஆளுமையுடைய இளைஞர்கள்

இளையோர் சிறப்பு: முழு ஆளுமையுடைய இளைஞர்கள்

பிப்ரவரி மாதத்திற்கான தமிழக ஆயர்பேரவையின் இளையோர் பணிக்குழுவின் சிந்தனை: முழு ஆளுமையுடைய இளைஞர்கள். இயேசுவின் ஆளுமை மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஆளுமை. மற்றவர்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் ஆளுமை. அத்தகைய ஆளுமையுடன் இளைஞர்கள் வளர ஒரு அழைப்பு.

The theme for the month of February is young people with full fledged personality traits. The Tamil Nadu Bishops Council invites them to grow in Christ-like personality.

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading