இளையோருக்கு திருத்தந்தையின் செய்தி

Pope Francis on youth

ஏப்ரல் 05,  குருத்து ஞாயிறு திருப்பலியின் ,றுதியில் ஆற்றிய மூவேளை செப உரையில் சொன்னது
இளையோருக்கு திருத்தந்தையின் செய்தி 

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading