தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 6: ஒரு பழக்கம் ஒரு வழக்கம்

தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 6: ஒரு பழக்கம் ஒரு வழக்கம்

எல்லாம் பழக்கம்தான். பழக்கத்தை வழக்கமாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். மனிதன் என்பவன் உருவாக்கப்படுகிறான். அவன் மனிதாகப் பிறக்கவில்லை. பழக்கத்தால் அதன் வழக்கத்தால் கற்றுக்கொள்கிறோம்.

தொடர்ந்து இந்த செய்தியைப் பார்க்க எங்கள் சேனலுக்கும், இணையதளத்துக்கும் வாங்க - Veritastamil

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading