தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 5: கல்வியகங்களில் கற்றல் நடைபெறுகிறதா?

தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 5: கல்வியகங்களில் கற்றல் நடைபெறுகிறதா?

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களா? இன்றைய மாணவர்கள் மாணவர்களா? கல்விமுறையில் மாற்றம் தேவையா? அவர்களுக்கு தேர்வுகள் தேவையா? எப்படிப்பட்ட தேர்வுகள் வேண்டும்? நல்ல கற்றல் எந்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லும்.

தொடர்ந்து இந்த செய்தியைப் பார்க்க எங்கள் சேனலுக்கும், இணையதளத்துக்கும் வாங்க - Veritastamil

Add new comment

3 + 2 =

Please wait while the page is loading