தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 4: தலைவா!

தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 4: தலைவா!

தலைவர்கள் தேவை. இன்றைய தலைவர்கள் என்று பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் தலைவர்களா? தலைவர்கள் வேண்டும். அது இளைஞர்களால் தான் முடியும். இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இது சாத்தியமா? அது எப்படி முடியும்?

தொடர்ந்து இந்த செய்தியைப் பார்க்க எங்கள் சேனலுக்கும், இணையதளத்துக்கும் வாங்க...... Veritastamil

Add new comment

1 + 6 =

Please wait while the page is loading