தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 3: சடங்குகள் அவசியமா?

தேடிக்கிடைக்காதப் புதையல் (Treasure-Hunting) 3: சடங்குகள் அவசியமா?

நாம் பின்பற்றும் சடங்குகளும், அவை தருகின்ற குறியீடுகளும் அவசியமா? அவசியம். சடங்குகுள் என்பது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வின் நீட்சி. சடங்குகளும் அதன் குறியீடுகளும் நம்மை மனிதானாக்குகிறது.

தொடர்ந்து இந்த செய்தியைப் பார்க்க எங்கள் சேனலுக்கும், இணையதளத்துக்கும் வாங்க - Veritastamil

Add new comment

2 + 6 =

Please wait while the page is loading