உம் அன்பை

Prayer at dawn

பலியை அல்ல, இரக்கத்தையே விரும்புகிறேன்’ என்பதன் கருத்தை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் குற்றமற்ற இவர்களைக் கண்டனம் செய்திருக்கமாட்டீர்கள்.
மத்தேயு 12:7

நாம் பிறரை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்பதையே கடவுள் நம்மிடம்  எதிர்பார்க்கிறார். 

வீட்டில் மாமியார் மாமனாருடன் சண்டை போட்டு  அவர்களை மனம் நோக செய்துவிட்டு பெற்றோர்களை கவனிக்காமல் முதியோர் இல்லங்களில் விட்டு விட்டு  , நாம் கொடுக்கும் காணிக்கைகள் ஆண்டவருக்கு உகந்ததல்ல என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார். 

பிறரிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். நீ காணிக்கை செலுத்தும் முன்  உன் சகோதரனிடம் மனத்தாங்கல் இருந்தால் முதலில் போய் உன் சகோதரனிடம் சமாதானம் செய்துவிட்டு வந்து உன் காணிக்கையை  செலுத்து . அப்போது உன் காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்கிறார்.

சிந்தனை :  நாம் நம் உறவுகளிடம் அன்பாக இரக்கத்துடன் நடந்து கொள்கிறோமா?  நம் காணிக்கைகள் ஆண்டவருக்கு ஏற்றவையாக உள்ளதா ? சிந்திப்போம்.

ஜெபம் : ஆண்டவரே  எங்கள் பெற்றோர்,   உறவுகளை மனநோக செய்த சமயங்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறோம். நாங்கள் பிறரை அன்பு செய்வதன் மூலம் உம் அன்பை பெற்றுக்கொள்ள வரம் தாரும். 

Add new comment

3 + 2 =

Please wait while the page is loading